Bygger skola för halvmiljard

 
Bygger skola för halvmiljardBild: Skanska Skanska har tecknat avtal med Vellinge kommun om att bygga nya Tångvalla skolområde samt idrottsplats i Falsterbo. Kontraktet är värt cirka 500 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige för det tredje kvartalet 2023.

Projektet omfattar, utöver en ny skola om två våningsplan samt idrottshall, även en förskola och en ny idrottsplats. Den nya skolan för elever upp till årskurs 9 kommer att bli dimensionerad för 450 elever och ska bland annat innehålla undervisningsutrymmen i olika storlekar, tillagningskök med matsal, bibliotek och utrymmen för administration. Den nya förskolan kommer att få nio avdelningar för 180 barn och den nya idrottshallen blir fullstor med läktare, gymnastikdel och fritidsgård. Utöver det ska en ny 11-manna konstgräsplan för fotboll anläggas. I projektet ingår även att riva befintlig skola och idrottshall.

Målsättningen är att certifiera projektet enligt Svanen samt Miljöbyggnad Guld.

Byggstart är planerad till det fjärde kvartalet i år och projektet förväntas vara färdigställt under det andra kvartalet 2026.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen