Bygger nytt tingshus i Norge

 
Bygger nytt tingshus i NorgeBild:NCC NCC har fått i uppdrag av Statsbygg att bygga ett nytt tingshus i Tönsberg, i sydöstra Norge. Ordervärdet uppgår till cirka 170 MSEK.
Det nya tingshuset blir 4 715 kvadratmeter stort och ska bland annat innehålla 14 rättssalar, möteslokaler, väntrum, och kontorsarbetsplatser för ett 60-tal personer.

NCC har tillsammans med Dyrvik arkitekter, Statsbygg och Domstolsadministrationen nyss avslutat en sju veckor lång fas för att optimera och effektivisera projektet inför byggstart.

– Vi har haft ett mycket bra samspel med alla parter under planeringsfasen, vilket skapat goda förutsättningar för en effektiv produktionsfas. NCC lämnade över Drammens tingshus i somras så vi har ett erfaret och kompetent team som nu ska påbörja arbetet i Tönsberg, säger Roger Nygård, chef för NCC Building i Norge.

Byggnaden byggs som ett passivhus med höga miljökrav. Till exempel kommer alla maskiner som används i projektet drivas av el eller med biobränsle, vilket kommer sänka de totala växthusgasutsläppen betydligt jämfört med en traditionell byggprocess.

Byggnationen inleds i mars 2024 och projektet planeras vara färdigställt för inflyttning hösten 2025.

Ordervärdet om 170 MSEK orderregistreras i det fjärde kvartalet 2023 i affärsområde NCC Building Nordics.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen