Bygger ny kretsloppspark åt Göteborgs Stad

 
Bygger ny kretsloppspark åt Göteborgs StadBild: Skeppsviken Bakom projektet, som är en del av Göteborgs Stads satsning på hållbarhet och återbruk, står förvaltningen Kretslopp och vatten och Higab. Kretsloppsparken skall ses som ett föredöme för återbruk och hållbarhet i branschen, men även för göteborgarna som besöker anläggningen med återvinning och avfall, som vid besök på anläggningen skall inkluderas i det hållbara Göteborg. Anläggningen kommer att andas smarta hållbara och återbrukade lösningar som kommer inspirera flera att återanvända mera.

För Skeppsviken utgör uppdraget en viktig pusselbit i bolagsgruppens satsning mot ett nollavtryck på klimatet och på så vis aktivt bidra till en hållbar samhällsutveckling i vår region. Satsningen går under namnet Nollresan och vi är glada att fler följer med oss på resan.

Vi ser verkligen fram emot att tillsammans med Higab och Kretslopp och vatten få möjligheten att genom projektet gemensamt fokusera på återbruk och hållbarhet. Tillsammans kommer vi att skapa en anläggning som kommer att inspirera göteborgare men förhoppningsvis även branschen till ökat cirkulärt byggande, säger Åsa Tenggren, Hållbarhetschef på Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Den färdiga anläggningen kommer, förutom att vara en återvinningscentral, att spela en central roll i stadens återbruksinsamling. I anslutning till anläggningens insamlingsstation byggs verkstäder kopplade till återbruk och affärer som säljer vidare återbrukade material och produkter.

Higab har valt att arbeta med Rättvist byggande för att proaktivt och strukturerat motverka kriminalitet och osund konkurrens på byggarbetsplatsen. Rättvist byggande omfattar krav vid upphandling, kontroll och granskning av hela kedjan av underentreprenörer, oannonserade arbetsplatskontroller med uppföljning och avvikelsehantering vid kontraktsbrott och lagbrott, samt stöd i form av utbildning och påverkansarbete.

Att den ekologiska och miljömässiga hållbarhetsaspekten genomsyrar hela projektet råder det inget tvivel om och det är tillfredsställande att vi kommer att genomföra ett hållbart projekt på fler plan än så. Sund konkurrens är ett viktigt område för oss och i detta projekt kan vi tillsammans med Higab och Kretslopp och vatten göra det gemensamt för en sund bransch, säger Davor Sinik, VD Skeppsviken Bygg i Göteborg.

Projektering pågår mellan oktober 2023 och under stora delar av 2024. Preliminär produktionsstart är under 2024 och projektet väntas stå klart i sin helhet under 2027.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen