Bygger bostäder i Göteborg för 340 miljoner

 
Bygger bostäder  i Göteborg för 340 miljonerBild: Skanska Skanska har tecknat avtal med Elof Hansson Fastigheter och Riksbyggen om att bygga ett bostadskvarter samt kommersiella lokaler vid Masthuggskajen i Göteborg. Avtalet är värt cirka 340 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Sverige i det första kvartalet 2024.

Totalt blir det 114 nya lägenheter i kvarteret där Riksbyggen står för 69 bostadsrättslägenheter och Elof Hansson Fastigheter för 45 hyresrättslägenheter samt cirka 3 000 kvadratmeter kommersiella lokaler.

Det blir totalt tre hus som sammanlänkas; ett trevåningshus flankerat av två 18-våningshus, där de kommersiella lokalerna förläggs på de nedersta våningarna och bostäderna ovanför.

Hållbarhet är ett viktigt fokusområde i byggprojektet. Ett mål är att nå 25 procents sammanlagd klimatreduktion från betong och armeringsstål under produktionen. Projektet ska miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, nivå Silver.

Förberedande arbeten pågår och byggstart är planerad att ske i första kvartalet, 2024. Husen ska stå färdiga under våren 2027.

 

 

 

 

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen