Byggelement investerar 450 miljoner

 
Byggelement investerar 450 miljonerFoto: Byggelement Byggelement gör sin största satsning hittills för att automatisera tillverkningen av betongelement och halvera cementbehovet. 450 miljoner kronor investeras i utbyggnad av anläggningarna i Ucklum och Hallstahammar. 

Tekniksprånget från manuellt till automatiserat innebär att kapaciteten fördubblas vad gäller tillverkning av väggar och bjälklag. När båda fabrikerna blir kompletta leverantörer av prefabricerade stomsystem i sina respektive regioner minskas också transporterna vilket sänker både kostnader och bidrar till ytterligare lägre klimatavtryck.

– Vi har höga ambitioner när det gäller det långsiktiga ansvaret för miljö och klimat, säger Carl Rülcker, VD på Byggelement, ett bolag inom Peabkoncernen. Med den här satsningen kan vi ytterligare minska klimatavtrycket genom ökad användning av alternativa bindemedel i vår betong.

I Hallstahammar kompletteras tillverkningen av bjälklag med en helt ny fabrik för tillverkning av både inner- och ytterväggar. På motsvarande sätt satsar man nu i väggfabriken i Ucklum, utanför Stenungsund, på tillverkning av bjälklag. Därigenom blir fabrikerna på båda orterna kompletta leverantörer av högindustrialiserade produkter för stora geografiska områden.

Ett räkneexempel illustrerar miljöfördelarna. För ett normalstort byggprojekt, exempelvis tre huskroppar om sammanlagt 150 lägenheter och sex trapphus, behövs stora mängder ytter- och innerväggar, bjälklag och balkonger. Genom att använda ECO50, prefabelement med minst 50 procent alternativa bindemedel, i byggprocessen kan koldioxidutsläppen halveras.

– Det innebär att vi på endast ett byggprojekt får bort över 600 ton koldioxid, säger Carl Rülcker. Totalt sett talar vi här om omfattande insatser för klimat och miljö.

I Hallstahammar nyanställs mellan 40 och 50 personer och i Ucklum skapas ett 20-tal nya arbetstillfällen. Det handlar om industrioperatörer som kommer att tränas upp internt inom ramen för produktionen och med senior handledning.

Carl Rülcker är optimistisk inför kundernas reaktioner:

– Vi ligger helt rätt i tiden och vi täcker in viktiga geografiska områden. Att satsa på att ytterligare minska klimatavtrycket gör oss konkurrenskraftiga. Med ny teknik kommer vi att kunna producera betongelement med minst 50 procent alternativa bindemedel som standard och säkerställa vårt försprång inom klimatförbättrad prefabproduktion.

Hela investeringen beräknas vara genomförd i början av 2024. Först genom färdigställande i Ucklum hösten 2023 följt av Hallstahammar vid årsskiftet 2023/2024.

– Jag är stolt över att vi som verksamhet får möjlighet att driva igenom den här förändringen, säger Carl Rülcker. Det är ett bevis på att det vi gjort hittills burit frukt och skapat förtroende hos både ägare och marknad.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen