Byggandet av hyresbostäder ökar i Uppsala

 
Byggandet av hyresbostäder ökar i UppsalaNyproduktionen av hyresbostäder ökar i Uppsalaregionen. Byggstarterna har i stort sett fördubblats och ligger nu på ungefär samma nivå som genomsnittet för de senaste fem åren; omkring 1 200 byggstartade lägenheter. Foto: Getty Images Bilden av Uppsalaregionens byggmarknad är övervägande positiv med stigande byggstarter inom bostadsbyggandet och stabila byggstarter inom kommersiellt byggande.
Men inom offentligt byggande är aktiviteten låg.

Det är i första hand nyproduktionen av hyresbostäder som ökar. Byggstarterna har i stort sett fördubblats och ligger nu på ungefär samma nivå som genomsnittet för de senaste fem åren; omkring 1 200 byggstartade lägenheter. Under 2019 färdigställs totalt omkring 3 000 lägenheter och där ligger marknaden de närmaste åren.  Det är de privata fastighetsbolagen som svarat för tillväxten det senaste året. De kommunala bostadsbolagen har hittills legat lågt. Däremot har de en betydande del av den kända projektreserven på totalt drygt 3 000 lägenheter.

Nyproduktionen av bostadsrätter föll kraftigt under 2018 då byggstarterna minskade med närmare 90 procent. I år har byggstarterna ökat med omkring 30 procent men ligger fortfarande drygt 40 procent lägre än genomsnittet för de senaste fem åren. Det är framför allt JM AB som svarat för tillväxten i år. Men JM är också regionens klart dominerande producent över tid. HSB och Riksbyggen som tidigare hörde till de större aktörerna på marknaden har i stort sett inte startat något projekt se senaste tre åren. HSB har dock en betydande projektreserv. Besqab AB är relativt nya på marknaden med har nu regionens största projektreserv på totalt omkring 1 200 lägenheter av 8 600 lägenheter.

Nyproduktionen av lägenheter i äldreboende har hittills inte varit särskilt omfattande. Under de senaste tio åren har byggstarterna legat på omkring 30 lägenheter per år. Inga projekt påbörjades 2018 eller 2019 och i den kända projektreserven är det tomt. Regionen avviker väsentligt från trenden på den nationella marknaden där byggstarterna de senaste åren ökat ganska ordentligt. Det gäller särskilt regioner utanför storstadsområdena.

Nyproduktionen av studentbostäder har ökat de senaste åren. Regionen följer här den nationella trenden. Under det senaste året byggstartades omkring 400 lägenheter. Byggplanerna omfattar enligt Byggfakta närmare 1 800 lägenheter.

Nyinvesteringarna i offentliga lokaler ligger normalt på omkring 35 000 kvadratmeter per år. Det gör offentliga lokaler till en relativt liten byggmarknad i regionen. Nyproduktionen av skollokaler har ökat de senaste åren och ligger nu dubbelt så högt som genomsnittet för de senaste fem åren. Men aktiviteten avtar. Under oktober låg igångsättningen 10 procent lägre än året innan och inga fler projekt är på gång i år så byggstarterna stannar på 9 000 kvadratmeter för 2019. Investeringsplanerna för de närmaste år är inte stora, omkring 20 000 kvadratmeter.

Nyproduktionen av förskolor har rasat med omkring 80 procent det senaste året till 2 000 kvadratmeter. Byggstarterna ligger för närvarande långt under genomsnittet för de senaste fem åren. Projektreserven omfattar omkring 25 000 kvadratmeter eller omkring 5 årsproduktioner.

Vårdlokaler svarar med några få undantag för en liten del av nyproduktionen av offentliga lokaler. Då och då avbruten av ett betydligt större projekt. Senast en utbyggnad på 60 000 kvadratmeter av Allmänna Sjukhuset 2015. Projektreserven för de närmaste fem åren innehåller inga projekt av den storleksordningen utan omfattar knappt 10 000 kvadratmeter.

Samlingslokaler drar inte till sig nämnvärt stora nyinvesteringar. Under de senaste tio åren har nyproduktionen legat på omkring 2 000 kvadratmeter per år enligt Byggfakta. Uppsala konsert- och kongresshus som byggstartades 2005 är hittills det enda riktigt stora projektet i marknaden.

Det kommersiella byggandet i regionen har varit relativt stabilt de senaste åren. I år påbörjas omkring 35 000 kvadratmeter. Det är ungefär som genomsnittet för de senaste fem åren. Kontorslokaler utgör ungefär hälften av marknaden och består huvudsakligen av ett litet antal större projekt. Projektreserven omfattar omkring 40 000 kvadratmeter. Företagskoncentrationen är betydande. Tre företag svarade de senaste åren för 60 procent av marknaden. De närmaste åren är det huvudsakligen Castellum AB och Skandia Fastigheter som står för byggplanerna.

Nyproduktionen av handelslokaler i regionen ökade något under senaste året. Under de senaste fem åren påbörjades i genomsnitt 20 000 kvadratmeter handelslokaler per år och där ligger nyproduktionen idag. Atrium Ljungberg AB har hittills varit regionens klart största investerare. Byggplanerna för de närmaste åren är däremot inte så omfattande.

Den tredje delmarknaden i kommersiella lokaler är besöksnäringen. I Uppsalaregionen är det en liter marknad på ett par tusen kvadratmeter per år. Ofta påbörjas överhuvudtaget inga nybyggnadsprojekt under ett år.

 
Text och analys: Lars-Örjan Axling
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer