Borås är bäst i Planeringssverige

 
Borås är bäst i PlaneringssverigeFoto: Borås stad Borås stad mottog Planpriset på Arkitekturgalan den 13 mars för sitt stadsbyggnadsprogram Staden vid parken. Arkitekt är Borås stad och beställare är kommunfullmäktige.

– Grattis Borås! Ert vinnande stadsbyggnadsprogram utgår från området runt Viskan för att skapa ett stort sammanhängande parkstråk. Det visar det offentliga rummets betydelse för en stad och ger Boråsbor en trivsammare stad med jämlika hållbara arkitektoniska spelregler, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande Anna Leonsson.

Juryns motivering lyder:
”En bil- och industridominerade stad har steg för steg transformerats till en livsmiljö med människa och grönska i centrum. Nu planerar staden för en utbyggnad runt ett sammanhängande, väl gestaltat parkstråk. Det föredömliga, strategiska arbetet utgår från det offentliga rummet vilket ger stora värden, både till invånare och till omgivande fastigheter. Programmet är ett modigt och framsynt arbete utan motsvarighet i Sverige och en inspirationskälla.”

– Stadsbyggnadsprogrammet är ett initiativ som kommer från de offentligt verkande arkitekterna. Det är idé- och visionsdrivet på ett sätt som gör det nyskapande, sätter fokus på att det offentliga rummet skapar social och rumslig nytta samtidigt som det skapar värden för de fastighetsägare som utvecklar runt det här stråket, säger Planprisjuryns ordförande Christer Larsson.

Övriga nominerade var: Nyköpings kommun med Stadsutvecklingsplanen för Brandkärr, Region Skåne med Helhetsplan utemiljö för Malmö sjukhusområde samt Örebro kommun med Lek på riktigt – Riktlinjer för Örebro kommuns lekplatser.

Planpriset:

Fackförbundet och intresseorganitionen Sveriges Arkitekter (fram till 2002 SAR) har delat ut Planpriset till kommunalt arbete med fysisk planering sedan 1992. Prisets syfte är att belöna och visa fram goda exempel på väl utförda planarbeten som behandlar en angelägen fråga.

Juryn:

Juryn har bestått av arkitekt SAR/MSA Christer Larsson, tidigare stadsbyggnadsdirektör i Malmö och adjungerad professor vid LTH (ordförande), arkitekt SAR/MSA Abdellah Abarkan, professor vid BTH; arkitekt FPR/MSA Jenny Jernström, rådhusintendent och strateg fysisk planering i Östersund och arkitekt FPR/MSA Lina Gregersdotter, stadsarkitekt i Söderköping.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen