Beslut om nya kvarter på Kungsholmen

 
Beslut om nya kvarter på KungsholmenBild: Fojab Attraktiva arbetsplatser, publika ytor och en öppen bottenvåning med plats för kaféer, restauranger och butiker – i kvarteret Hornsberg 10 på Västra Kungsholmen skapas förutsättningar för en förändring.

Stadsbyggnadsnämnden i Stockholms stad har antagit detaljplanen för Hornsberg 10, en av de viktiga pusselbitarna i Västra Kungsholmens omvandling från industriområde till ett levande bostads- och kontorsområde. Vi utvecklar kvarteret i samarbete med fastighetsägaren Castellum.

– Vår ambition är att skapa en naturlig målpunkt, en plats som lockar till besök. Idag är Hornsberg 10 ett ganska brokigt kvarter som präglas av omfattande om-, på- och tillbyggnader. Bottenvåningen är dessutom helt sluten. Den nya byggnaden kommer att läka ihop stadsdelen och skapa ett sammanhängande stadskvarter med blandade funktioner och en publik bottenvåning – en ny helhet, säger ansvarig arkitekt Jens Larsson.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen