Balder får markanvisning i Salem

 
Balder får markanvisning i SalemTotalt ska 600 bostäder byggas i centrala Salem. Bild: Gehl Architects Balder har tilldelats markanvisning i Salems centrumområde där fastighetsbolaget planerar för tre bostadskvarter med cirka 350 lägenheter samt ett nytt medborgarhus. 

Balder är en av tre aktörer som fått markanvisning i Salem kommun som med hjälp av Gehl Architects har tagit fram en strukturplan för centrumområdet. Visionen är att skapa en attraktiv boendemiljö med nya bostäder, gång- och cykelstråk samt ett nytt medborgarhus. Planen omfattar totalt tio kvarter på cirka 80 000 kvadratmeter. Nu går startskottet för den nya detaljplanen, som beräknas komma ut på samråd i slutet av 2022.

Fastighetsbolaget Balder har tilldelats en större andel av marken i planen och kommer fungera som ankarbyggherre. I enlighet med kommunens önskemål ska Balder uppföra cirka 350 lägenheter fördelat på tre kvarter och i olika upplåtelseformer. Dessutom har bolaget fått uppdraget att uppföra Salems nya medborgarhus samt ett parkeringshus.

- Utvecklingen av Salems stadskärna innebär en total förändring av centrumområdet och kommer bidra positivt till serviceutbudet i området. Förutom det nya medborgarhuset bidrar vi med moderna lägenheter i olika storlekar och upplåtelseformer. Här kommer vi skapa en god livsmiljö för invånarna i Salem, gröna gårdar och plats för lek och samvaro, säger David Johansson, regionchef på Balder i ett pressmeddelande.

Den nya stadskärnan ska stärka centrum som kulturell och kommersiell mötesplats i Salems kommun. Utveckling av befintliga kvaliteter, i kombination med nya stadsrum, stråk och noder ska tillsammans skapa den levande stadskärnan.

- Det är mycket positivt att Balder är med och tar en aktiv roll för att utveckla Salems centrum. Vi har goda erfarenheter av varandra sedan det rekordsnabba bygget av Bovieran i Salem. Visionen om Salems stadskärna börjar nu förverkligas, vilket är oerhört spännande för kommuninvånarna och oss förtroendevalda, säger Lennart Kalderén, kommunstyrelsens ordförande (M) i Salems kommun.

Förutom Balder har HSB och Junior Living tilldelats mark och ska utveckla tre bostadskvarter i området. Sammanlagt ska de tre fastighetsbolagen bygga omkring 600 bostäder. Allmän platsmark i området, exempelvis stadsparken, kommer att utvecklas av Salems kommun.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen