Avtal om nya tågstationer i Skåne

 
Nu står det klart att Lommabanan fortsätter byggas ut efter trafikstart i december 2020.
Det handlar om att möjliggöra tätare tågtrafik och nya stationer på sträckan. Det är en del av en viktig satsning på tågtrafiken för hela sydvästra Skåne.


Trafikverket, Region Skåne, Malmö stad, Lomma kommun och Kävlinge kommun har nu antagit ett gemensamt avtal för Lommabanans fortsatta utbyggnad. Det innebär bland annat  byggande av nya mötesspår för att möjliggöra halvtimmestrafik på sträckan Malmö-Kävlinge. Utbyggnaden möjliggör också byggandet av stationen i Flädie. Lommabanan ska underlätta för vardagspendlarna och skapa viktiga förutsättningar för ett mer hållbart resande.

– Att alla parter nu är överens om Lommabanans utbyggnad betyder mycket för utvecklingen av pendlingstrafiken i hela sydvästra Skåne. Snabba och smidiga förbindelser på Lommabanan kan leda till att fler väljer tåget framför bilen och på så sätt även bidra till att avlasta den hårt trafikerade E6, säger Helen Nilsson, samhällsplanerare på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Pågåtågstrafiken på Lommabanan kommer föras in i Malmö via Citytunneln och Kontinentalbanan och är en del av trafikupplägget Malmöpendeln.
Ambitionen är att planering och projektering av utbyggnaden genomförs under 2019-2024 och den faktiska byggnationen sker under 2024-2026.
– Arbetet kommer ske i nära samarbete mellan alla involverade aktörer, alla parter är måna om att sätta igång arbetet så fort som möjligt, säger Helen Nilsson.

Fakta om Lommabanans utbyggnad:
Avtalet som nu är klart handlar om de fem parternas åtagande, tidplan och finansiella ansvar för Lommabanans utbyggnad. Både när det gäller kapacitetshöjande åtgärder för halvtimmestrafik och att möjliggöra byggandet av nya stationer.
För finansieringen av stationen i Flädie har ett separat avtal tecknats mellan Lomma kommun och Trafikverket.
När det gäller stationen i Alnarp så har inte avtal kunnat slutas mellan Lomma kommun, SLU och Akademiska hus.
Den fortsatta utbyggnaden av Lommabanan beräknas kosta 200 miljoner kronor. 100 miljoner av kostnaden är statligt finansierad av Trafikverket som ett resultat av Sverigeförhandlingen. 50 miljoner kronor ansvarar Region Skåne för och resterande 50 miljoner delar kommunerna på. (Då ingår inte bygget av stationen i Flädie, den bekostas av Lomma kommun. )
Utbyggnaden av Lommabanan är en del av Sverigeförhandlingens storstadsavtal för Malmö.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer