Archus tar hjälp av AI

 
Archus tar hjälp av AIFoto: Archus Archus är ett av de första svenska arkitektföretagen som certifierat medarbetare i planerings- och designverktyget Spacemaker. Tillsammans med Peab Bostad utvecklar de nu helt nya samarbetsformer där AI och digitala verktyg bidrar till projektens kreativitet och att skapa bättre slutresultat.

Spacemaker används inom arkitektur och samhällsplanering i tidiga skeden. Verktyget 3D-visualiserar och simulerar hur byggnader påverkas av sin omgivning, ljusförhållanden och mycket annat. Det möjliggör även så kallad generativ design, där användaren sätter grundparametrar varefter programmet räknar fram ett stort antal möjliga lösningar. Detta går på några minuter och arkitekten kan sedan välja ut de förslag som är intressanta att arbeta vidare med.  

Arkitekten Malin Ahlgren Bergman har tillsammans med sina kollegor Mari Johansson och Johan Roos under vintern utbildat sig i Spacemaker och nu även certifierats. Samtliga arbetar med bostäder i tidiga skeden, exploateringsutredningar och detaljplaner.

– En kollega på Archus upptäckte Spacemaker tidigt, men beslutet att satsa kom när vår uppdragsgivare Peab Bostad hintade om att vi borde titta litet extra på verktyget. Som utvecklingspartner är det viktigt att vara nyfiken på och vilja lära sig ny teknik som kan bidra i uppdragen, säger Malin Ahlgren Bergman på Archus.

Innovation och ny teknik är viktiga områden för både för Peab Bostad och Archus. Då Spacemaker ligger i molnet kan båda parter jobba tillsammans på ett nytt sätt. 

– Med hjälp av Spacemaker kunde vi i ett tidigt skede bedöma utvecklingspotentialen för ett möjligt förvärvsprojekt. Archus har skickligt och kreativt utnyttjat verktyget för att ta fram de olika möjligheterna för projektet, säger Carl Johan Casserberg, affärsutvecklare på Peab Bostad.  

Källa: Archus

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer