Allt fler bygger Svanenmärkt

 
Allt fler bygger SvanenmärktNya siffror visar att allt fler väljer att bygga med miljömärkningen Svanen. Foto: Getty Images Ny nordisk statistik visar att intresset för hållbart byggande med Nordens officiella miljömärkning Svanen fortsätter att öka. På två år har antalet bostadsenheter, dvs lägenheter, radhus, villor, förskolor och skolor som lever upp till Svanens krav, nästan fördubblats i Norden.

I dag finns det 34 700 bostadsenheter, färdigbyggda och under konstruktion, i de nordiska länderna.  Motsvarande siffror för Sverige är nästan 29 000 bostadsenheter (januari 2020). 

- Det är väldigt glädjande att såväl beställare och boende värdesätter oberoende miljömärkning. Svanenmärkning ger ett bevis på att byggnaden lever upp till tuffa miljö- och hälsokrav, som kontrollerats på plats, säger Stefan Björling, affärsområdeschef chef för Hus och renovering, i ett pressmeddelande. 

I Sverige har 2019 inneburit ett ökat intresse för att bygga skolor och förskolor:
- Svanens krav kan bidra till en mer hållbar arbetsmiljö för våra unga. Kraven tas fram ur ett helhetsperspektiv så att byggnaden är energieffektiv och att byggprodukterna har granskats utifrån ett hälso- och miljöperspektiv, säger Stefan Björling.

Än så länge har inte coronapandemin påverkat de byggprojekt som pågår.

- Vi hoppas att de stimulansåtgärder som planeras tar sikte på ett hållbart byggande. Det är absolut nödvändigt om byggsektorn ska kunna bidra till att nå de globala och nationella hållbarhetsmålen, säger Stefan Björling.

Svenenmärkta enheter i Sverige:

2012-01-01 
Färdigställda: 36 
Under byggnation: 68

2013-01-01  
Färdigställda: 52  
Under byggnation: 583 

2014-01-01  

Färdigställda: 373 
Under byggnation: 870

2015-01-01  
Färdigställda: 495 
Under byggnation:  2 233

2016-01-01  
Färdigställda: 1 694 
Under byggnation: 4 534

2017-01-01  
Färdigställda: 3 071 
Under byggnation: 6 603

2018-01-01  
Färdigställda: 4 606 
Under byggnation: 10 586

2019-01-01  
Färdigställda: 6 992  
Under byggnation: 14 748

2020-01-01  
Färdigställda: 11 258 
Under byggnation: 17 602
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer