AI tar över lager- och logistik

 
AI tar över lager- och logistikBild: Castellum Utvecklingen inom lager- och logistik går snabbt med AI, automatisering och robotisering som ändrar förutsättningarna i grunden. Det menar fastighetsbolagets Castellums chef för lager och logistik.

– Artificiell intelligens kommer att spela en stor roll under de kommande åren med AI-modeller som underlättar prognoser, förutser störningar, reducerar lagernivåer och stödjer automatiseringen, säger Hans Sahlin som är chef för lager- och logistik på Castellum, i en artikel på fastighetsbolagets webbsida.

Hans Sahlin har en gedigen bakgrund inom lager- och logistik med flera år på DHL och Volvo Group, men har sedan 2018 ansvarat för Castellums erbjudande inom lager- och logistiklokaler.

– Det är spännande att jobba med logistik då det är en så viktig del i en välfungerande ekonomi, vilket vi inte minst såg under pandemiåren. Och just nu ser vi otroliga förändringar i branschen, säger Hans och fortsätter:

– Automatiseringen kommer att fortsätta och vi ser en växande efterfrågan på marknaden. E-handeln är starkt bidragande till utvecklingen men vi ser även att lokaler på mindre orter med begränsad arbetskraft ser en nyckel i automatiserade arbetsprocesser.

Hans beskriver en utveckling som ställer höga krav på dagens logistikfastigheter.

– Allt från byggnadshöjder, belastningar, effekt och brandsäkerhet påverkas. Det har lett till en stor efterfrågan på moderna lokaler som uppfyller kraven.

Stor efterfrågan på lokaler

Hans lyfter gång på gång att det är stor efterfrågan på lager- och logistiklokaler men att bristen på mark ställer till det.

– De senaste åren har vi haft en urstark logistikfastighetsmarknad. Trots att produktionen av ny logistikyta är på rekordnivåer så är vakansgraden fortsatt väldigt låg. Och det kommer behövas mer yta framåt.

– Främst är det bristen på logistikmark som skapar utmaningar för fastighetsbolagen att möta efterfrågan och bygga i önskade lägen, det vill säga i närheten av storstadsområden med många konsumenter. I Europa ser vi flera imponerande projekt där lager med flera våningar byggs för är att hantera markbristen i citynära lägen och det tror jag att vi kommer att se mer av även i Norden.

Kunderna ställer krav på hållbarhet


Många företag har idag ambitiösa hållbarhetsmål för att minska påverkan på klimatet. Energieffektiva lokaler spelar ofta en viktig roll för att nå målen och miljöcertifierade byggnader är ett krav från marknaden.

–  Det är en utmaning för företag att uppfylla hållbarhetsmålen när man sitter i en föråldrad logistikfastighet med dålig energieffektivitet. De är även ofta utmaningar med infrastruktur för laddning av fordon i anslutning till lokalerna.

Enligt Hans kan Castellum hjälpa företagen att nå dessa mål.

– När vi utvecklar nya fastigheter kan material som trä, grön betong, lätta byggelement och nya typer av isoleringsmaterial användas för energieffektivitet. När jag pratar med kunder är intresset för solenergi och vätgas stort och där kan vi som fastighetsägare hjälpa till.  

–  Logistikbyggnader kan även fungera som ”powerbanks”, där kombinationen av solceller, energilagring och vätgas skapar möjligheter att hjälpa såväl hyresgäster som kommuner att balansera elnätet och hantera risker vid nedstängningar.


5 spaningar att ha koll på


  • Automatiserade arbetsprocesser kommer att accelerera. Det krävs inte minst för att skapa lönsamhet hos logistikföretagen.

  • Artificiell intelligens kommer underlätta prognoser, förutse störningar och reducera lagernivåer vilket stödjer automatiseringen.

  • Nya logistikfastigheter kommer att utvecklas med flera våningar för att hantera markbristen i citynära lägen.

  • Logistikfastigheter kommer att fungera som ”powerbanks” med en kombination av solceller, vätgas och energilagring som stöttar elnätet.

  • Flexibla lagertjänster kommer att bli vanligare vilket innebär kortare kontraktsperioder för att kunna hantera överkapacitet på marknaden.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen