AI som gör arkitekten smartare

 
  • Bild: Link Arkitektur

    Bild: Link Arkitektur

Föregående
Nästa
 
De har utsetts till Årets mest innovativa fastighetsaktör. Med plattformen The Augmented Architect har de tagit stora kliv in i digitaliseringen.
– Det unika är att det är arkitekterna hos oss som utvecklat verktygen för våra arkitekter, säger Arno De Ryst, Head of Digital på LINK Arkitektur.

På något sätt känns det ganska naturligt att LINK Arkitektur har sitt Stockholmskontor i fastigheten Trikåfabriken i Hammarbysjöstad.

Den ursprungliga byggnaden i tegel från 1929 har byggts på med flera våningsplan i trä där trästommen är utförd med pelare och balkar av limträ samt väggar och bjälklag av KL-trä. Den nya kontorsfastigheten ger en innovativ, klimatsmart och framåtblickande känsla. Och mer i framkant för digitaliseringen av arkitektbranschen är svårt att komma än ”The Augmented Architect” som utvecklats av LINK Arkitektur.

I varje fall om man ska tro juryn bakom BA Tech Awards som lyfter fram innovativa lösningar och framåtriktat tänkande som driver framsteg och förändring inom samhällsbyggnads- och fastighetssektorn. Priset delades ut av Business Arena i samarbete med Nordic PropTech Initiative och PropTech Sweden. En som är extra glad för utmärkelsen är Arno De Ryst som driver den digitala utvecklingen på bolagsnivå i rollen som Head of Digital.

– Det är fantastiskt roligt att vi fått den här utmärkelsen och det skapar en stolthet och ett intresse bland våra medarbetare att driva utvecklingen vidare, säger han.

Men vad är då ”The Augument Architect” bra att ha till? Lite förenklat så tillför det digitala verktyget ett extra lager vid framtagningen av modeller till nya projekt. Ofta i tidiga skeden. Eller som juryn skriver i sin motivering till priset:

”The Augmented Architect är ett kontrollerat och effektivt sätt att arbeta med data. Kraften ligger i att de digitala redskapen är en integrerad del av gestaltningsprocessen. När arkitekterna själva kan analysera sin design i förhållande till projektets krav och ambitioner, parallellt med skissarbetet, kan anpassningar göras utan större insatser. Även tidiga skisser kan valideras för att säkra ett gott slutresultat. Då kan vi utforma de bästa projekten för både kunderna och planeten.”

– Vi förstärker våra arkitekters arbetssätt med faktabaserade data med dels AI-verktyg men även olika typer av analyser som vi har skapat av andra projekt. Samtidigt som vi gör våra skisser får vi en direkt återkoppling. Det traditionella sättet att arbeta är att man tar fram en skiss som skickas till en annan ingenjör som genomför alla beräkningar. Nu kan vi skapa bättre förslag redan från grunden och fångar upp utmaningar i projektet tidigt i processen, säger Arno De Ryst.

Arbetssättet ger inte bara en förutsägbarhet utan säkerställer också att projekten uppnår en hög effektivitet. Det kan till exempel handla om att optimera byggnaderna för att rymma fler lägenheter eller att alla funktioner ryms på färre kvadratmeter och värdefulla resurser kan sparas.

– Vi ser att vi ligger rätt i tiden och vi har gjort saker rätt när vi startade utvecklingsarbetet. Nu gäller det att vi gör rätt val för inför framtiden. Utvecklingen går snabbare och snabbare. Det som vi utvecklar ändras hela tiden. Fördelen med att vi utvecklar verktyget själva är att vi kan anpassa det efter våra behov.

Tack vare kontinuerliga analyser och beräkningar, baserade på AI och automatisering, effektiviseras projektet och resultatet. De parametrar som är drivande för en god gestaltad livsmiljö och kundens affär, följs upp löpande med hjälp av ett dataskript. Därmed kan arkitekterna följa parametrarna i realtid och påverka utgången.

– Det ger ett större utrymme till skissprocessen, så att en högre kvalitet kan uppnås i alla projekt. I slutänden ger det projekt som håller en högre kvalitet, är mer hållbara och enklare att realisera, fortsätter han.

Arbetet med att utveckla verktyget startade för närmare fem år sedan. När man kommit igång med utvecklingen handlade mycket av fokuset på att implementera verktyget bland alla medarbetare.

– Vi har lagt ner mycket energi på att det ska vara enkelt och användarvänligt att använda verktyget. Men implementeringen har kanske varit ett av de svåraste momenten i projektet. Vi är ungefär 500 anställda och alla tycker om att jobba på sitt sätt. Det gäller att kommunicera med medarbetarna så att de förstår att det här kommer att hjälpa dem.

LINK Arkitektur har projekt i alla segment med extra fokus på samhällsfastigheter, sjukhus och vårdprojekt.

– Vi som arkitekter får större krav på oss. Det är ekonomiska krav, lagar, hållbarhetsaspekter och klimatperspektivet. Det blir nästan omöjligt för oss att hålla koll på allt. Men med hjälp av de här verktygen kan vi säkerställa att vi kan uppfylla alla kraven. Det ska vara ett arbetssätt som alla ska kunna jobba med.

En del av projekten som LINK Arkitekter jobbar med är så komplexa med exempelvis olika verksamheter. Det kan vara så att det ska vara ett bestämt antal bostäder och kontor. Eller så kan projektet ligga på två tomter med olika fastighetsägare.

– Utan det här verktyget hade vi inte haft en möjlighet att hålla koll på alla nyckeltalen. Jag tror att kunderna är nöjda men sedan kanske de inte bryr sig hur vi gör det.

Ett exempel på ett projekt där ”The Augument Architect” spelat en avgörande roll är ett stadsutvecklingsprojekt utanför Drammen i Norge. Där ska man addera en miljon kvadratmeter planerad bebyggelse. Det hade krävts två heltidsanställda bara för att räkna på alla nyckeltalen. Nu sköter verktyget jobbet.

– Vi kanske nu klarar av att ta oss an andra typer av projekt än vi kunde tidigare. I alla projekt är det viktigt med nyckeltal och framför allt nu när det byggs så lite och varje kvadratmeter kostar extremt mycket så är det viktigt att vi har så exakta skisser som möjligt.

Utvecklingen går mot ännu mer digitalisering där AI kommer spela en större roll i framtiden. Satsningen som gjordes för fem år sedan har givit resultat.

– Det har varit väldigt roligt för mig som är arkitekt i grunden att vara med och utveckla arbetssättet. Nu ser vi frukterna av arbetet som inleddes för fem år sedan och jag kan gå igenom kontoret och se att medarbetarna använder verktyget och att det gör skillnad i projekten. Vi har gjort en stor förflyttning som företag. Det är häftigt, säger Arno De Ryst.

    Av: Samuel Karlsson

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen