Återbruk i fokus när skola byggs ut

 
Återbruk i fokus när skola byggs utBild: Arkinova När Hedlundaskolan renoveras och byggs ut till våren görs det med fokus på återbruk. Golvet i den nuvarande skolan renoveras och den nya skolbyggnaden får en fasad av återbrukat tegel.

– Det är väldigt spännande att hela tiden jobba för att förbättra projekten och hitta nya lösningar. Vi jobbar för att minska klimatpåverkan på flera sätt när vi bygger skolor och andra lokaler, säger Emma Berggren, byggprojektledare Umeå kommun.

Hedlundaskolan byggs ut med sex klassrum vilket gör att det skapas plats för två klasser per årskurs. Skolkök och skolrestaurang byggs ut och en ny skolgård planeras med plats för bland annat en parkourbana, lekhus och linbana. Dessutom renoveras den befintliga skolbyggnaden.

Vid renoveringen av skolan återbrukas det som går. Ett exempel är golvet i skolan som får en ny behandling istället för att bytas ut. Planlösningen har också utformats med så få ändringar som möjligt för att minska behovet av att byta dörrar, dra om avlopp eller flytta innerväggar.

– Återbruk planeras även för den nya skolbyggnaden som får en fasad av återbrukat tegel. Det är tegel som rivits från gamla byggnader och rensats från fog för att kunna användas igen, berättar Emma Berggren, byggprojektledare Umeå kommun.

Umeå kommun har lokala miljömål med tillhörande åtgärdsprogram. Att återbruka och/eller välja byggmaterial med så låg klimatpåverkan som möjligt, utifrån byggprojekts förutsättningar, vid nyproduktion och renovering är en del i åtgärdsprogrammet. Om några år förväntas också lagstadgade gränsvärden för klimatpåverkan från byggskedet som sannolikt blir uppemot 30 % jämfört med referensbyggnadstypen.

– Vi jobbar redan nu för att på olika sätt minska klimatpåverkan i byggskedet med 30 %. Förutom återbruk används till exempel en stomme helt i trä när Hedlundaskolan byggs ut, säger Emma Berggren, byggprojektledare Umeå kommun.

Planen är att den nya skolbyggnaden och skolgården påbörjas under våren 2024 och färdigställas vintern 2025–2026. Därefter startar arbetena med utbyggnaden av skolkök och skolrestaurang samt renoveringen av den befintliga byggnaden. Det planeras vara klart under vintern 2026–2027.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen