20 tävlar om priser för årets bästa arkitektur

 
20 tävlar om priser för årets bästa arkitekturDe fyra som tävlar om Kasper Salin-priset är Gjuteriet i Malmö, Höghult i Karlsborg, Raw i Uppsala och Wisdome i Stockholm. Collage: Sveriges Arkitekter Vilka vinner Kasper Salin-priset och Sveriges Arkitekters andra fyra arkitekturpriser? Det avslöjas på Arkitekturgalan i Malmö den 9 april. Här presenterar vi de 20 projekt och personer som tävlar om priserna.

Sveriges Arkitekter delar ut priser för årets bästa arkitektur sedan 1962: Guldstolen för interiör, Landmärket för utemiljö, Planpriset för planering, Kasper Salin-priset för byggnad och Kritikerpriset för arkitekturkritik. Med våra arkitekturpriser vill vi väcka diskussion om vad som är bra byggd miljö och hur arkitektur kan bidra till ett öppet, humanistiskt och miljövänligt samhälle.

– Våra arkitekturpriser är viktiga tidsdokument att se tillbaka på – vad vi prisar förändras, i takt med att samhället utvecklas. För att lära sig att lösa dagens och morgondagens stora samhällsutmaningar får vi god hjälp av att studera tidigare pristagare och deras förhållningssätt, säger Sveriges Arkitekters förbundsordförande Emina Kovacic.

Vinnarna och de nominerade väljs ut i en omsorgsfull process. Varsin jury, som består av experter på området, granskar inkomna förslag – som vem som helst kan skicka in – och gör därefter platsbesök på de mest intressanta. Att undersöka förslagen så här grundligt är ganska ovanligt bland arkitekturpriser. Det borgar för att även mer osynliga kvaliteter, som hur material känns, rörelsemönster och en miljös hela atmosfär kommer med i bedömningen.

… och de nominerade är:

Kasper Salin-priset


Gjuteriet, kontorsbyggnad i Malmö

Ur juryns motivering: ”Genom ett ambitiöst arbete med återbruk har den gamla varvsruinen omvandlats till ett mångfacetterat kontorshus, där arkitekturen förvaltar områdets historia samtidigt som den utforskar nya uttryck.”

Arkitekt: Kjellander Sjöberg. Beställare: Varvsstaden.

Höghult, privatbostad i Karlsborg

Ur juryns motivering: ”Paviljongen vilar i en tusenårig byggnadskultur samtidigt som den har en klar blick riktad åt vår tid.”

Arkitekt: Fabel arkitektur. Beställare: Privat.

Raw, flerbostadshus i Uppsala

Ur juryns motivering: ”Raw framhåller genomgående det förenklade, det ofärdiga och det föränderliga i arkitekturen, där den välartikulerade strukturen blir byggnadens bestående element. Genom att lämna över initiativet till de boende öppnar bostadshuset upp för många sätt att leva.”

Arkitekt: Johan Berg Arkitekter. Beställare: Raw Property.

Wisdome, Tekniska museets tillbyggnad i Stockholm

Ur juryns motivering: ”Wisdome är innovativ hantverksprecision i stor skala, med respektingivande spännvidder och med en verksamhet som vill ta oss ut till yttersta rymden.”

Arkitekt: Elding Oscarson. Beställare: Tekniska museet.

Planpriset


Halmstads utbyggnadsplan

Ur juryns motivering: ”Utbyggnadsplanen är ett konkret och föredömligt sätt att styra mot hållbarhetsmålen i översiktsplanen. Den ger en mer överblickbar planering som samtidigt hushåller med Halmstadbornas skattepengar.”

Arkitekt: Halmstads kommun. Beställare: Kommunstyrelsen.

Jordbruksmarken i Norrköping

Ur juryns motivering: ”Norrköping visar med sitt föredömliga arbete betydelsen av att jordbruksmarken är en gemensam resurs som ska bevaras, nu och för kommande generationer.”

Arkitekt: Radar arkitektur & planering. Beställare: Norrköpings kommun.

Planeringsbesked för Bergön, Söderköping

Ur juryns motivering: ”I det genomarbetade dokumentet visar kommunen och fastighetsägaren hur Bergön kan bli en samlingspunkt i skärgården genom att tillföra en blandning av verksamheter, boende och service.”

Arkitekt: Söderköpings kommun. Beställare: Söderköpings kommun.

Tillägg till Trelleborgs översiktsplan om stigande havsnivåer

Ur juryns motivering: ”Trelleborg lyckas konkretisera vilka konsekvenser globala klimatförändringar kan få för lokalsamhället och hur de kan hanteras. När kommunen nu tar ett samlat grepp om översvämningsrisker preciserar de också hur kostnader för skyddsåtgärder fördelas efter nytta för berörda fastigheter.”

Arkitekt: Trelleborgs kommun. Beställare: Kommunfullmäktige.

Landmärket


Aktivitetsslänt i Tenstadalen

Ur juryns motivering: ”Juryn vill lyfta fram aktivitetsslänten i Tensta som ett lyckat utropstecken i en vidsträckt parkmiljö. Anläggningen är lekfull, färgstark och rörelsefrämjande.”

Arkitekt: Nivå Landskapsarkitektur. Beställare: Trafikkontoret, Stockholms stad.

Bobergstorget, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Omgivet av äldre tegelbyggnader med sina kultur- och samhällsfunktioner bildar det vackra tegelgolvet en spelplan för allt, planerat eller spontant, som sker i det offentliga rummet.”

Arkitekt: Sweco Architects. Beställare: Exploateringskontoret, Stockholms stad.

Elsa Eschelssons park, Uppsala

Ur juryns motivering: ”Parkens ena kant är strikt konstruerad, den andra organiskt inlevelsefull. Det blir en träffsäker kombination av vattenhantering, ungdomars aktivitetsbehov och återhållsam men effektfull växtlighet.”

Arkitekt: Karavan landskapsarkitekter. Beställare: Uppsala kommun.

Norrtälje Hamnpromenad


Ur juryns motivering: ”Från koncept till utförande är såväl byggda delar som växter skickligt gestaltade. Materialen trä, betong, smågatsten och planteringar ger upplevelsen av ett skärgårdslandskap, i sekvens från inomskärs, mellanskärs till kargt ytterskär.”

Arkitekt: Sydväst arkitektur och landskap. Beställare: Norrtälje kommun.

Kritikerpriset


Johanna Fager, Jo Mikkel Sjaastad Huse och Nicole Cecilie Bitsch Pedersen, arkitekt och konstnärer, för medborgarförslaget ”Nya Lövholmen”

Ur juryns motivering: ”Genom att bjuda in allmänheten och ta fasta på Lövholmens befintliga historia strax utanför Stockholms tullar, skisseras en framtid med en gemensam vision som låter staden återta initiativet i sin förvandling.”

Arkitekt och stadsbyggnadsprofessor Lars Marcus för boken ”Städernas stenar – hur den byggda staden formar den levda staden”

Ur juryns motivering: ”Ett efterlängtat komplement till facklitteraturen om stadsbyggnad. En introduktion till området som borde ligga på varje politikers bord och som förtjänar att läsas också av en bred allmänhet.”

Helena Mattsson, arkitekt och professor i arkitekturens teori och historia, för boken ”Architecture & Retrenchment”

Ur juryns motivering: ”Boken granskar arkitekturens roll i samhället från 1960-talets slut till början av 1990-talet ... Mattsson visar med sina nedslag på de komplexa sammanflätningar som utgör de egentliga orsakerna till vårt byggande.”

Arkitekt Joar Nango för det mobila, kollektiva biblioteket ”Girjegumpi”

Ur juryns motivering: ”I en tid då enkla svar söks är Girjegumpi en stark påminnelse om vårt koloniala arv, arkitekturens identitetsskapande roll liksom hur osynliggörandet och förminskandet av minoriteters kulturella uttryck används som förtryckande maktmedel.”


Guldstolen


KTH huvudbyggnad 43:3, Stockholm

Ur juryns motivering: ”Med stor varsamhet och omsorg om de kulturhistoriska miljöerna har gott samarbete mellan inredningsarkitekter, verksamhet och antikvarier resulterat i flexibla lärandemiljöer med rum för nutida pedagogik och ny teknik.”

Arkitekt: White Arkitekter. Beställare: Kungliga Tekniska Högskolan.

Kvarter Jakob Mindre, kontorsbyggnad i Stockholm

Ur juryns motivering: ”Smala djupa ljusgårdar, olika våningshöjder och begränsade rumsstorlekar har varit utmanande. Nu har få men viktiga grepp i modernt formspråk gett funktionell planlösning med sammanfogade ytor.”

Arkitekt: Marge Arkitekter och Anderwald Studio. Beställare: Axfast och Boston Consulting Group.

Solen, restaurang i Stockholm

Ur juryns motivering: ”Gestaltningen är varm som en solig sommardag, vänlig, inbjudande och med avstamp i maten som serveras, en mix av rätter från soldränkta platser världen över. En avväpnande enkelhet med utvalda konstföremål förstärker och förhöjer upplevelsen.”

Arkitekt: Specific Generic. Beställare: Adam Dahlberg och Albin Wessman.

StickerApp, produktionsanläggning och kontor i Lomma

Ur juryns motivering: ”Ett litet tvåmansföretag har vuxit till en arbetsplats präglad av gemenskap och kreativitet. Eldsjälars strävan och arbete mot samma mål har givit riklig utdelning i en miljö med skyhög trivselfaktor.”

Arkitekt: White Arkitekter, Johan Sundberg Arkitektur och Studio Åhlund. Beställare: StickerApp.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen