150 nya hyresrätter byggs i Huvudsta

 
150 nya hyresrätter byggs i HuvudstaBild: Solna stad Nu påbörjas detaljplanearbetet av upp till 150 nya hyreslägenheter i Huvudsta.

Kommunstyrelsen godkände i september en principöverenskommelse mellan Solna stad, PFA Bostad och Wåhlins fastigheter för byggandet av mellan 140–150 hyresrätter i Huvudsta.

- Överenskommelsen innebär att fler bostäder ska byggas i Solna. Det är glädjande, inte minst i orostider när byggnadstakten viker. Att nya hyresrätter byggs ligger väl i linje med vår ambition för ett Solna för alla, oavsett storlek på plånboken. Det säger Sara Kukka-Salam, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

I fastigheterna Rödlöken 1 och 2 skapas de nya bostäderna på del av befintligt parkeringshus. För fastigheterna Rödbetan 1 och 2 som PFA fastigheter äger ska de tilltänkta bostäderna vara längs Jungfrudansen mellan redan befintliga byggnader inom fastigheterna.

Huvudsta är i stadens översiktsplan utpekat som ett stadsutvecklingsområde. Stadens långsiktiga mål med utvecklingen av Huvudsta/Jungfrudansen är att stadsdelen ska utvecklas mot en ökad stadsmässighet. Det innebär bebyggelse som vänder sig med entréer mot omgivande gator och har lokaler i bottenvåningar. Exploatören är införstådd med att Solna stad kommer att ställa krav på hög kvalitet avseende såväl arkitektonisk utformning som material.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen