1 000 bostäder i Knivstas nya stadsdel

 
1 000 bostäder i Knivstas nya stadsdelDen nya bebyggelsen ska kännetecknas av trygghet, trivsel och hemkänsla. Bild: Archus Nu har detaljplanen för den nya stadsdelen Lötängen i Knivsta varit på samråd, vilket innebär att Archus, tillsammans med fastighetsägarna Svevia, Amymone och Industrifastigheter, är ett steg närmare att påbörja utvecklingen av Ängbys industriområde till en levande och aktiv stadsdel. Här planeras för bland annat 1 000 nya bostäder och skola.

Knivsta kommun växer fort och allt fler söker sig till den trygga välmående kommunen. I Knivsta satsas det mycket för att höja invånarnas livskvalitet och det byggs bland annat nya skolor, förskolor och idrottsanläggningar. Dessutom kommer spårkapaciteten för pendeltågstrafiken att byggas ut från två till fyra spår. 

- Vi vill utnyttja det kollektivnära läget och skapa en attraktiv stadsdel som är en integrerad del av Knivsta. Vi jämför oss inte med andra men ser att det finns en stor efterfrågan på bostäder i den här typen av läge, där man får mer tid för sig själv och sin familj. Därför känns det väldigt roligt att få vara med att utveckla Knivsta och att genom att bygga upp till 1 000 bostäder möta den stora efterfrågan som finns, säger Michael Larsson, vd på Archus Development, i ett pressmeddelande.

Den nya integrerade stadsdelen, med sitt kommunikationsnära läge och närhet till naturmark, är ett led i den övergripande visionen om att levandegöra en större del av Knivsta tätort. Den nya bebyggelsen kommer kännetecknas av trygghet, trivsel och hemkänsla. Arkitektonisk kvalitet ska samspela med funktion och livskvalitet. 

Archus har fått uppdraget att som fastighetsutvecklare driva utveckling och detaljplaneprocess som leder till tillskapandet av byggrätter, samtidigt som bolaget har arkitektuppdraget att samordna bebyggelsestruktur, gestaltning och landskapsarkitektur.

- Att vara med i processen att utveckla ett område där människor verkligen vill bo är alltid givande. Knivsta är en spännande plats där det satsas på invånarna och där många samtidigt har råd att bo. Du får mycket livskvalitet för pengarna helt enkelt, säger Michael Larsson.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer