Vinnande förslaget tar skogen till världsutställningen

 
  • Sveriges paviljong sedd från huvudstråket. Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère, Luigi Pardo Architetti

    Sveriges paviljong sedd från huvudstråket. Bild: Alessandro Ripellino Arkitekter, Studio Adrien Gardère, Luigi Pardo Architetti

Föregående
Nästa
 
Alessandro Ripellino Arkitekter är en del av det arkitektteam som vunnit tävlingen om att ta fram Sveriges paviljong till världsutställningen Expo 2020 i Dubai.
Förslaget kallas The Forest och enligt juryn skapar det en unik helhetsupplevelse där utställning och paviljong samspelar i en berättelse om öppenhet.


I en tävling där fyra utvalda team fick lägga fram var sitt förslag har en jury bestående av representanter från Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen, ledamöter utsedda av Sveriges Arkitekter, samt representanter för mötes- och designsektorn utsett förslaget The Forest till vinnare.

– Sammantaget är The Forest ett förslag som inte kommer att lämna besökaren oberörd, skriver juryn i sitt utlåtande.

Det vinnande tävlingsförslaget vill skapa en så stor och tillgänglig utställningsyta som möjligt. Det ska vara lätt att slinka in och lätt att ta sig till de publika delarna. Hit är alla välkomna, här har alla rätt att vara. Som den svenska skogen. 

– The Forest bygger på idén om skogens vidsträckthet och det fria strövandet. Skogen har använts som metafor i allt från det arkitektoniska förhållningssättet till utställningens dramaturgi, med rum som inspirerats av gläntor, kojor och trädkronor. Den svenska paviljongen blir en öppen plats för reflektion som gynnar fantasi, kreativitet och samskapande, säger Alessandro Ripellino, vd och konstnärlig ledare på Ripellino Arkitekter, i ett pressmeddelande.

Det vinnande teamet är ett internationellt samarbete mellan Ripellino Arkitekter, utställningsarkitekterna Studio Adrien Gardère och det italienska kontoret Luigi Pardo Architetti.

– Vi bestämde oss från början för ett tätt samarbete mellan kontoren och att verkligen låta paviljongen smälta samman med utställningen. Det gav ett generöst arbetsklimat där alla har haft åsikter om allt, och där vi fått stor glädje av våra olika kulturella och professionella bakgrunder. Processen har fungerat helt enligt det svenska deltagandets motto: co-creation, säger Hanna Palmgren på Ripellino Arkitekter, projektledare för det internationella teamet under tävlingen.

Framöver väntar projektering och uppförande av det vinnande förslaget.
Världsutställningen Expo 2020 i Dubai öppnar den 20e oktober 2020.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer