Vårdbyggnaden blir Årets Miljöbyggnad

 
  • Byggnad 72 på Södersjukhuset vinner årets Miljöbyggnad 2018. Bild: LINK Arkitektur

    Byggnad 72 på Södersjukhuset vinner årets Miljöbyggnad 2018. Bild: LINK Arkitektur

  • Lars Netzell, biträdande projektchef, och Glen Ewertzh, projektledare på  Locum tog emot priset. Foto: Ola Hedin

    Lars Netzell, biträdande projektchef, och Glen Ewertzh, projektledare på Locum tog emot priset. Foto: Ola Hedin

  • Anna Espling Rolf, LINK Arkitektur.

    Anna Espling Rolf, LINK Arkitektur.

Föregående
Nästa
 
En ny vårdbyggnad på Södersjukhuset blev Årets Miljöbyggnad 2018. 
Priset gick till Locum AB och delades ut under Sweden Green Business Council Awards.


Den belönade vårdbyggnaden är en av tre nya byggnader som uppförs vid Södersjukhuset. Samtliga byggnader är ritade av LINK arkitektur och ambitionen att uppnå Miljöbyggnad Guld för de nya byggnaderna vid Södersjukhuset har funnits med från start. 

– Vi är väldigt glada över att bli uppmärksammade för vårt ambitiösa miljöarbete som vi bedriver tillsammans med Södersjukhuset och våra leverantörer. Locums övergripande miljömål är att vara klimatneutrala år 2030 och minimera den negativa påverkan på miljö och hälsa, säger Locums vd Anette Henriksson, i ett pressmeddelande..

Syftet med Årets Miljöbyggnad är att belöna det bästa projekt som certifierats enligt Miljöbyggnad under det gångna året och samtidigt premiera hållbart byggande i Sverige.

Juryns motivering:
”Svåra utmaningar i en sjukhusbyggnad som dagsljus, ventilation och termiskt klimat, har lösts genom goda samarbeten och smarta lösningar. Det är ett väl genomfört och ambitiöst projekt där miljövinsterna kommer till nytta för personal och patienter en lång tid framöver”.

Vårdbyggnaden innebär en förlängning av sjukhuset söderut. Planlösningar och fönstersättningar tillvaratar utsikten på mesta möjliga sätt, bland annat genom stora fönster i patientrummen ut mot Årstaviken. Tillgången till dagsljus är också ett av kraven för att uppnå Miljöbyggnad guld.

– Eftersom vårdbyggnader behöver vara kompakta av logistiska skäl, är vi extra stolta över att ha fått in så pass mycket ljus i byggnaderna, då det bevisligen bidrar till fortare tillfrisknande, säger Anna Espling Rolf, uppdragsansvarig arkitekt på LINK arkitektur.

Anna lyfter även fram materialvalens betydelse för utmärkelsen:

– I vårdprojekt arbetar vi med en begränsad palett. Det är en utmaning att hitta miljövänliga material som är tillräckligt robusta och passande i driften, som också ska bidra till en tilltalande och attraktiv miljö. Det har vi lyckats med i projekten på Södersjukhuset, säger Anna Espling Rolf.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer