Stärker sjukhuskompetensen med topprekrytering

 
Stärker sjukhuskompetensen med topprekryteringFoto: LINK LINK stärker nu sitt team av sjukhusarkitekter med ett tiotal rekryteringar, däribland Jenny Ryding Garmland. Jenny har nästan 20 års erfarenhet från branschen och kommer närmast från Sweco. Den gedigna kompetensen inom sjukhusarkitektur kompletterar hon med lång erfarenhet av laboratorier och ett stort intresse för psykiatri.

– Jenny är en fantastiskt erfaren arkitekt som jag har stort förtroende för. Hennes erfarenhet av designdialog och processledning i tidiga skeden stärker oss ännu mer inom tidiga skeden, fastighetsutvecklingsplaner och komplexa förstudier”, säger Anna Espling Rolf, ansvarig för sjukhusarkitektur på LINK Arkitektur.

Vårdprojekt involverar alla delar av arkitektyrket, såväl mänskliga aspekter som gestaltning och tekniska lösningar. Det är den variationen och möjligheten att samarbeta i stora team som har fått Jenny att jobba med sjukhus i så många år. Även om verktyg och metoder kan återkomma, är varje byggnad resultatet av specifika förutsättningar, mål och verksamheternas arbetssätt. Varje projekt erbjuder nya möjligheter. Under sin karriär har Jenny arbetat som processledare för grupper med alltifrån 5 till 120 personer. I det arbetet drivs hon av att skapa en arena för det breda samtalet där alla får komma till tals och att finna balans mellan önskemål, behov och projektets ramar. Hon poängterar att det är processledarens ansvar är att ha fokus på helheten och att som arkitekt omsätta workshopresultat till arkitektur.

– Det roligaste med brukarprocesser är att hantera helheten och att möta spännande personer och verksamheter. I tidiga skeden möts vi, undersöker behov och utvecklar lösningar i en gemensam innovationsprocess. En kritisk framgångsfaktor är att sätta upp ett tydligt ramverk i början av processen. Sedan leder jag dialogen och inspirerar till nya lösningar. Dialogprocesser handlar om att bedriva förankringsarbete samtidigt som lösningar utvecklas. Även om inte alla önskemål tillgodoses, brukar vi komma riktigt långt med transparenta processer och en genuin vilja att förstå varandras perspektiv, berättar Jenny Ryding Garmland på LINK Arkitektur.

Under det senaste årtiondet har LINK Arkitektur formgivit över 2,5 miljon kvadratmeter sjukhus. De är specialister på komplexa, storskaliga projekt och arbetar just nu med både Växjös och Västerås nya akutsjukhus, två av Sveriges största sjukhusprojekt. Kärnkompetensen ligger i förmågan att utforma effektiva och flexibla byggnader som är ekonomiskt genomförbara, samtidigt som människan står i centrum. Företaget har också nyligen talat på den internationella konferensen European Healthcare Design. Där visade de hur deras beprövade hållbarhetslösningar kan sättas samman till världens mest klimatsmarta sjukhus.

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.


Läs mer E-tidningen