Siemens har tagit plats i Arenastaden

 
  • Trappan i lönnträ är central och rör sej uppåt i atriet som en stor träserpentin. Foto: Seimens.

    Trappan i lönnträ är central och rör sej uppåt i atriet som en stor träserpentin. Foto: Seimens.

  • Flytten beräknas minska energiförbrukningen med mer än 66 procent. Foto: Seimens.

    Flytten beräknas minska energiförbrukningen med mer än 66 procent. Foto: Seimens.

Föregående
Nästa
 
Den 6 november startade flytten för Siemens 650 medarbetare till Arenastaden och Fabeges senaste kontorsbygge. Flytten är ett avgörande steg för Siemens utveckling i Sverige, då fyra kontor ska bli ett. 

Den iögonfallande byggnaden tar med självklarhet sin plats i det pulserande vimlet i Arenastaden Solna, en av norra Europas mest attraktiva stadsdelar. Stadsdelen har utvecklats i rekordfart mycket tack vare Fabeges goda samarbete med starka varumärken som Siemens.

– Att skapa rätt förutsättningar för att våra kunder ska bli framgångsrika är kärnan i allt vi gör. Vi vet att våra kunders medarbetare behöver mer än bara ett snyggt kontor för att trivas och vara effektiva på jobbet. Därför har vi fokus på att utveckla stadsdelar som erbjuder service för att underlätta livspusslet och uppmuntra till hållbara beteenden, säger Charlotta Liljefors Rosell chef Förvaltning Fabege.

Det är Siemens kontor i Upplands Väsby, Kista, Solna och Huddinge som får sin nya hemvist i de moderna och hållbara kontorslokalerna på Evenemangsgatan 21. Flytten är ett strategiskt beslut för att effektivt utveckla verksamheten för att möta framtida utmaningar. Det handlar dels om att medarbetarna ska komma närmare varandra dels att närheten till kunderna gynnas av kontorets nya geografiska placering i Arenastaden. 

– Den snabba teknikutvecklingen innebär att vi behöver arbeta alltmer flexibelt och snabbfotat. Vårt nya kontor skapar en bra grund för ett sådant flexibelt arbetssätt. Vi kommer närmre våra kunder och det blir lättare att ta sig till och från kontoret med kollektivtrafik eller cykel. Flytten är också en satsning för att kunna erbjuda en så attraktiv arbetsplats som möjligt för framtidens rekryteringar, säger Tina Karlberg 

I kontrast till byggnadens kaxiga exteriör, så är interiören lugn, varm och ljus, skapad av material i trä och kalksten med tydliga drag av skandinavisk modernism. Trappan i lönnträ är central och rör sej uppåt i atriet som en stor träserpentin. Balkongerna på de övre planen står i öppen förbindelse med atriet och entrérummet, vilket skapar möjligheter för spontana eller planerade möten. T+E Arkitekter står bakom design och utformningen av huset och har fokuserat på att skapa en byggnad som är attraktiv, välkomnande med en känsla av öppenhet och närhet.

Kontorsbyggnaden miljöklassas enligt miljöcertifieringen Miljöklass Guld, vilket innebär energieffektivitet för byggnaden som helhet och hänsyn till miljöpåverkan vid materialval.

Att minska miljöpåverkan från kontorsverksamheten var också en viktig grund för Siemens beslut att flytta. Enligt de beräkningar som gjorts, så kommer energiförbrukningen att minska med mer än 66 % jämfört med den sammanlagda totala förbrukningen för de fyra gamla kontoren.  De har dessutom tecknat ett grönt hyresavtal, vilket bland annat innebär att de förbinder sig att köpa energi från förnybara källor.

Att Siemens är ett av Europas ledande bolag när det gäller teknikutveckling avspeglas i den tekniska utrustningen i det nya kontoret. Fastighetens temperatur, belysning och klimat styrs med teknik och system från Siemens för att skapa en funktionell och energieffektiv arbetsplats. En del av dessa system är relativt nya, andra är mer beprövade. Medarbetarna kommer till exempel att kunna reglera belysningen över skrivborden individuellt via en app på telefonen, en innovation som de är först i Sverige med att implementera. 

För att skapa en säker byggnad och trygg arbetsplats levererar Siemens passersystem, brandlarmsystem och kameraövervakning. Siemens levererar även accesspunkter som fördelar och förstärker signalen från Wi-Fi och som även ser till att kommunikationen skyddas från intrång. Den automatiserade tekniska infrastrukturen i fastigheten arbetar till stora delar i samverkan och väldigt integrerat. Tanken är att det nya kontoret ska vara ett showroom för företagets senaste teknikprodukter. 

FAKTA OM BYGGNADEN

YTA: 17 800 kvm LOA/24 000 kvm BTA           
ANTAL VÅNINGAR: 7 (exl garage)
HYRESGÄSTER: SIEMENS, H&M, AMBEA
ANTAL ARBETSPLATSER: 1100
INFLYTTNING: under 2017
LÄNGD HYRESKONTRAKT: 12 år
ÅRSHYRA: 25 Mkr
BERÄKNAD INVESTERING: 600 Mkr
ARKITEKT: T+E Arkitekter
TOTALENTREPRENÖR:
Peab
BYGGSTART: 2014
ÖVERLÄMNING TILL HYRESGÄSTER:
2017
MILJÖCERTIFIERING: Miljöbyggnad Guld

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer