Så blir Uppsalas nya skola

 
Så blir Uppsalas nya skolaBrantingsskolan rivs och byggs upp igen på samma plats som tidigare. Den nya skolar har plats för 720 elever. Bild: Uppsala kommun Skolfastigheter AB Veidekke Bygg Kommersiellt Uppsala ska på uppdrag av Uppsala kommun Skolfastigheter AB bygga nya Brantingsskolan, som blir en modern grundskola med plats för 720 elever i årskurs 4-9.
Projektet är en utförandeentreprenad på 261 miljoner kronor som beräknas komma igång under sommaren 2019 och vara färdigställt under 2021.


I och med att avtalet undertecknats är det full fart framåt i nästa steg i byggprocessen. Nästa aktivitet som kommer att märkas för allmänheten är pålningen där de nya huskropparna ska stå. Cirka 700 pålar ska ner i backen för att skolan ska stå säkert. Arbetet ska förhoppningsvis påbörjas under sommaren.

- Vi är jätteglada att få uppföra den nya Brantingsskolan och fortsätta bidra med samhällsutvecklingen i Uppsala och ser fram emot ett involverande samarbete med Skolfastigheter, säger Anthony Norén, avdelningschef för Veidekke i Uppsala, i ett pressmeddelande. 

Då det råder brist på grundskoleplatser i centrala staden blir Brantingsskolan ett välkommet tillskott.
Exteriört kommer den att påminna mycket om den gamla skolan och harmonierna med omgivningen. Även skolgården kommer att göras om för att bli en trevlig miljö för såväl elever under skoltid som för närboende under kvällar och helger. Aulan kommer bevaras men övriga byggnadsdelar ersätts med nya, moderna pedagogiska lokaler.
Placeringen av skolan på skolgården blir densamma som idag, liksom längd och höjd på byggnaden. Dock blir ”flyglarna” lite bredare än tidigare.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer