Östra Länken i Luleå utsett till Årets Bygge 2018

 
Östra Länken i Luleå utsett till Årets Bygge 2018Nya trafiklösningar och promenadstigar ingår i projektet. Illustration: Tema landskapsarkitekter. Det blev NCC:s och Luleå kommuns projekt Östra Länken som i går kväll utsågs till Årets Bygge 2018 vid en gala i Stockholm. ”Innovativa lösningar, hög teknisk precision, förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement”, lyder en del av motiveringen.

– Vi är överväldigade och oerhört stolta och glada över att få ta emot den här utmärkelsen. Att det gått så bra beror till stor del på ett tight samarbete med vår beställare och samverkanspartner Luleå kommun. Ett gemensamt kontor och ett stort engagemang från alla inblandade inte minst vår produktionspersonal har bäddat för detta lyckade projekt, säger Ola Engström, projektchef NCC Infrastructure.

Byggherre för det vinnande projektet är Luleå kommun. NCC har varit byggentreprenör och även projektledare i samverkan med byggherren. Norconsult har agerat projekteringsledare/konsult och Tema har varit landskapsarkitekt.

Östra Länken är ett av Luleå kommuns största infrastrukturprojekt någonsin och ska när det är klart skapa förutsättningar för bostäder åt 10 000 invånare. Den första delen, som invigdes i höstas, innefattar förutom ett rejält VA-arbete med tillhörande pumpstation 39, även nya parkområden för rekreation och lek, promenadstigar, nya trafiklösningar med gc-broar, cirkulationsplats och renovering av gator, nya gångbroar över Lulsundskanalen och en ny småbåtshamn.

Den enskilt största delen i projektet mäter 3,5 kilometer och sträcker sig från Västra Skurholmen till Lulsundet. Överskottsmassorna från utgrävningen används till nya och bredare gång- och cykelbanor samt till att bredda strandlinjen.

Årets Bygge är en prestigefylld tävling för samhällsbyggnadssektorn. Tävlingen ser till kvalitet, samarbete i projektet, ekonomi och form och gör en samlad bedömning av vilket som projekt som är bäst. Priset är ett samarbete mellan tidningen Byggindustrin och Svensk Byggtjänst och det är en expertjury som utser vinnaren.

Juryns motivering lyder:

”Gemensamma mål, öppna böcker och korta kommunikationsvägar är några av verktygen för ett projekt som är långsiktigt till sin natur och ger förutsättningar för tillväxt. 

Innovativa lösningar, hög teknisk precision, förenas med gestaltningsprogram över ett av naturens grundelement.

Årets Bygge 2018, Östra Länken i Luleå, kan därmed beskrivas som samhällsbyggnad på riktigt, en vattnets huvudväg genom den växande staden.”


Under Årets Bygge-galan delades även följande priser ut:

Priset Byggopus, tidningen Byggindustrins pris för bästa examensarbete, tilldelades Sakarias Hultin, Chalmers och Vera Rytter och Ann Thilderkvist, Lunds tekniska universitet.

Årets Leanbyggare, från Lean Forum Bygg, gick till Flexator.

Priset Årets Fasad, från SPEF, fick Hållbarhetshuset på KTH Campus, med Akademiska Hus som byggherre och AIX Arkitekter, samt Zengun/Sehed Fasad som utförare.
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer