Museum på både insidan och utsidan

 
 • Sörmlands museum består av sammanlagt 13 000 kvadratmeter och utställningarna möter besökarna redan vid entrén. Foto: Joakim Rådström

  Sörmlands museum består av sammanlagt 13 000 kvadratmeter och utställningarna möter besökarna redan vid entrén. Foto: Joakim Rådström

 • Den grafiska betongen på fasaden.

  Den grafiska betongen på fasaden.

 • Karin Lindvall, Museichef, och Molly Wikdahl, Carlstedt Arkitekter AB, med framför det inglasade magasinet.

  Karin Lindvall, Museichef, och Molly Wikdahl, Carlstedt Arkitekter AB, med framför det inglasade magasinet.

 • Stora magasinet.

  Stora magasinet.

 • Konservatorsrummet.

  Konservatorsrummet.

 • Tom Westerdahl i fläktrummet.

  Tom Westerdahl i fläktrummet.

 • Museirestaurangen.

  Museirestaurangen.

 • Akustikpanel i museirestaurangen.

  Akustikpanel i museirestaurangen.

 • Personalmatsalen.

  Personalmatsalen.

 • Utställning om att vara barn.

  Utställning om att vara barn.

Föregående
Nästa
 
Vad får man om man kombinerar en konservatorsverkstad, en restaurang, frysrum, karantänslager, snickeri, stora magasin och utställningslokaler?
Och lägger till grafisk betong och historiska texter återgivna på glasväggar?
Svaret blir det unika Sörmlands museum.

Det nybyggda Sörmlands museum i Nyköping ställer inte bara ut inuti huset. Bland annat genom att använda grafisk betong har även husets utsida gett liv åt flera av de över en miljon fotografierna från museets samlingar. En semestrande familj bredvid sin Folkabubbla blickar ned från en av panelerna, från en annan skådar en trio damer i klänningar från förra sekelskiftet. Och så vidare.

– Tekniskt sett jobbar man med ballasten och cementen i betongen. Inget är målat, utan det handlar om processer i gjutningen för att få bilderna att framträda, säger Tom Westerdahl, projektchef vid totalentreprenören NCC, om tekniken.

NCC arbetade mycket nära byggherren Region Sörmland och arkitektbyrån Carlstedt Arkitekter AB för att kombinera ett museums kreativa atmosfär med byggtekniska utmaningar och möjligheter. Museet har förlagts till ett gammalt industriområde där biltillverkaren Saab-Ana tidigare huserade.

– Platsen hade sina utmaningar, och det var till exempel en hel del sanering som krävdes, med kontinuerlig provtagning av grundvattnet. Markförhållandena var också besvärliga, med cirka 45 meter lera under här, så vi fick påla med betongpålar, säger Tom Westerdahl.

Invändigt kräver en byggnad såsom ett museum flera specialinredda rum och annorlunda lösningar. Det väldiga fläktsystemet är dimensionerat för att ge väsentligt olika klimat i magasin, konservatorsrum och besöksytor, och levererar totalt nästan 60 000 kubikmeter luft i timmen som är kyld, värmd, avfuktad eller befuktad.

Ett frysrum möjliggör chockfrysning av inkommande föremål ned till -42 grader för att döda skadedjur, och ett karantänsrum ger ytterligare försvar mot att nya objekt för med sig ohyra.

– Och kring alla dörrmiljöer har det varit jättemycket arbete, med höga krav på säkerhet, tillgänglighet, brand och akustik. Ett av våra stora mål i projektet var att ha noll fel på alla dörrar, och det är ett tufft mål för ett projekt med över 300 dörrar, berättar Tom Westerdahl.

Tämligen unikt i museisammanhang är att museets samlingar gjorts synliga för allmänheten genom att merparten av dem rymts in i ett antal stora inglasade rum som kan beskådas från besöksytorna.

– Det handlade om att skapa en idé om vad vi ville med museet, vilka nya idéer med museiverksamheten vi hade, förklarar museichef Karin Lindvall.

Även andra rum ska syfta till att bjuda in till möten, skapande och diskussion. En mötessal med akustikpaneler, full teknisk utrustning och infällbara stolar har rum för 250 personer. Ett rum kan skärmas av med hjälp av ett tungt draperi för att skapa en ”sagogrotta” för exempelvis berättarkvällar för barn. Och i en slöjdsal samsas snickarverktyg med så kallade ”täljhästar” i trä för smidig täljning med kniv.

Genomgående har dämpade men inte helt neutrala färger använts, för att undvika att utställningslokalerna bara blir tomma rymder i vitt. Framför allt grågrönt och grått har använts flitigt, vilket inte minst märks i besökarrestaurangen med dess serveringsbord i kolmårdsmarmor och akustikpaneler i grönt och grått.

– Men i personalrestaurangen ville vi bryta av rejält, så där blev skåpen solgula istället! berättar Karin Lindvall och visar övervåningens matsal för de museianställda.

Även i utställningslokalerna har vissa arkitektoniska och formmässigt intressanta element förts in, såsom att luckorna för installationstekniken invid golvet försetts med mässingsgångjärn och målats krämvita.

För formgivningen anlitades Carlstedt Arkitekter AB, med Molly Wikdahl som ansvarig arkitekt. Landskapsarkitekter har varit URBIO och för inredningen har SKALA Arkitekter AB svarat.

– Museet börjar redan på utsidan. I ett hus med så många värdefulla och känsliga föremål behöver ljuset kontrolleras, vilket ger många ytor utan fönster. Dessa ytor har istället fått berättande grafisk betong och en kontrast med en glasad, lysande entré, säger Molly Wikdahl.

Vi går ut i den snålkalla marsdagern. Här syns hur en äldre tegelbyggnad byggts ihop varsamt med huvudlokalerna. En plan framför huvudentrén kombinerar stålställningar för upphängning av konstverk med soffgrupper i trä och planteringar. Dessutom har konstnären Peter Johansson skapat en grupp färggranna jättestatyer som leker med folkdräkter som idé och form.

Runt själva entrén märks särskilt ett flertal paneler i grönt glas, övertryckta med tättskrivna bokstäver. Texterna lyses sedan upp bakifrån på kvällarna. Museichef Karin Lindvall förklarar närmare vad materialet beskriver:

– Det är små utsnitt från brev och dagböcker från museets arkiv. Det äldsta är från 1700-talet och det nyaste är ett kärleksbrev på arabiska från en syrisk flykting till hans hustru.

En ovanlig detalj är att en av texterna är skriven av en man med tilltagande demens, och som därför kanske skiljer sig lite i ordning och satsmelodi från många av de andra berättelserna.
– Vi tycker att alla människors historia ska finnas på museet, så det är ett mycket medvetet val att ha med den här texten, säger Karin Lindvall.

Fakta: Sörmlands museum
Ny, samlande huvudlokal för det tidigare utspridda och temporärt inhysta Sörmlands museum i Nyköping.
Museet är förlagt till området Spelhagen invid hamnen, och området har fått pålas och förstärkas för att klara av nybyggnationen.
Area: Sammanlagt 13 000 kvadratmeter (varav 1 000 kvadratmeter utomhusyta), fördelat på offentliga utställningslokaler, personalutrymmen, mötesrum för uthyrning, restaurang och museets egna lokaler för arkivering, konservering, utställningskonstruktion och annat.
Byggherre: Region Sörmland.
Totalentreprenör: NCC.
Arkitekt: Carlstedt Arkitekter AB.
Färdigställt: Invigning 24 november 2018.

Joakim Rådström

 

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer