Lokaler till Bilia startar utvecklingen av Haga Norra

 
Lokaler till Bilia startar utvecklingen av Haga NorraHaga Norra får cirka 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor och 900 lägenheter. Fabege investerar cirka 1,1 miljarder kronor i ett nytt kontor och fullserviceanläggning till Bilia i Haga Norra. Det nya avtalet innebär att utvecklingen av den nya stadsdelen kan starta.

Haga Norra får cirka 70 000 kvadratmeter kommersiella ytor och 900 lägenheter totalt. Bilia har suttit i området sedan 1968 och har nu tecknat ett nytt 20-årigt avtal med Fabege för ett nytt kontor och fullserviceanläggning som beräknas stå klar år 2020. Då flyttar Bilia från sitt kontor hos Fabege på Dalvägen i Arenastaden. De nya lokalerna rymmer cirka 8 800 kvadratmeter kontor och showroom samt 6 900 kvadratmeter verkstad.

– Vi är mycket glada över den lösning vi har hittat tillsammans med Bilia där de blir kvar i ett läge som blivit alltmer attraktivt med åren tack vare närheten till både Arenastaden, Hagaparken och den utbyggda kollektivtrafiken vid Solna station, samtidigt som de nu hamnar i en helt ny och levande stadsdel med både boende och företagande, säger Klaus Hansen Vikström, vice vd på Fabege.

Den planerade utvecklingen av Haga Norra är ambitiös och innehåller bland annat sex bostadskvarter och två kontorsbyggnader med ett rikt serviceutbud i bottenvåningarna. Fabege har inte för avsikt att utveckla bostäderna själva utan kommer att söka bostadsexploatörer som även vill vara med och utveckla stadsrummet till en attraktiv stadsdel.

Byggnaden är ritad av BAU Arkitekter. 


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer