Hyllievångskolan och Klyvaren 3 prisas

 
  • Klyvaren 3 får Gröna Lansen 2018. Foto: Bojana Lukac

    Klyvaren 3 får Gröna Lansen 2018. Foto: Bojana Lukac

  • Hyllievångsskolan. Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

    Hyllievångsskolan. Bojana Lukac, Malmö stadsbyggnadskontor

Föregående
Nästa
 
Årets vinnare av Stadsbyggnadspriset i Malmö är Hyllievångskolan, som förenar en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. 

Miljöbyggnadspriset Gröna Lansen gick i år till fastigheten Klyvaren 3 i Västra Hamnen.

– Hyllievångskolan visar att arkitektur kan ta sig många olika uttryck och former. Byggnaden rymmer många viktiga pedagogiska funktioner och kommunicerar tydligt att skolor är viktiga för staden och malmöborna. Hyllievångskolans stabila tegelfasad ger karaktär åt gaturummet och den mjukare baksidan mot söder skapar en lekfull och fin utemiljö, säger stadsarkitekt Ingemar Gråhamn, i ett pressmeddelande.

Fastigheten Klyvaren 3 i Västra hamnen får Malmö stads Gröna. Lansen pris för ett miljömässigt hållbart och klimatsmart byggande. Genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnår Klyvaren 3 mycket låg energiförbrukning. Byggherre är Vita Örn AB och Link Arkitektur har ritat byggnaderna, som består av bostäder, kontor och affärslokaler.

– Fastighetssektorn står för stor klimat- och miljöpåverkan men Vita Örn har visat att det går att både bygga och använda fastigheter nästan helt utan klimatutsläpp. Huset kombinerar innovativa system som ger hållbara valmöjligheter för dem som ska använda bostäderna och lokalerna, säger Märta Stenevi.

Fakta om projekten och juryns motiveringar:

Hyllievångskolan, vinnare av Stadsbyggnadspriset 2018 

Typ av projekt: grundskola, förskola och idrottshall

Byggherre: Malmö stad stadsfastigheter

Arkitekt: Liljewall arkitekter

Färdigställt: 2017

Fastighet: Idun 1

Juryns motivering ”På ett självklart vis förenas en lustfylld arkitektur med stora pedagogiska möjligheter och höga miljöambitioner. Den böjda fasadmuren signalerar skolans viktiga roll i staden; likt en kupad hand omfamnas de inbjudande och ljusa lärmiljöerna, som gränslöst sträcker sig mot slätten. Hyllievångskolan är en fördömlig satsning på barnens miljöer, där en bra process och ett gott samarbete på ett kostnadseffektivt sätt växlat skattemedel till en kvalitativ skolmiljö och aktivitetsplats för Hyllieborna.”

Klyvaren 3, vinnare av Gröna Lansen 2018 

Typ av projekt: kontor, affärslokaler och flerbostadshus 

Byggherre: Vita Örn AB 

Arkitekt: Link Arkitektur 

Färdigställt: 2016 

Fastighet: Klyvaren 3 

Juryns motivering ”I Klyvaren tar man ansvar för projektets miljöbelastning under hela livstiden och gör det lätt för hyresgästerna att göra rätt. Genom att dra nytta av synergier mellan bostäder och kontor, och använda beprövad teknik på ett framtidsorienterat sätt, uppnår byggnaderna en mycket låg energiförbrukning. Energin som tillförs är förnyelsebar och som hyresgäst kan du påverka din förbrukning och belönas för din insats. Klyvaren visar ett stort engagemang och en stark vilja att inspirera andra.”

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer