Här är de nominerade till Sienapriset 2017

 
Här är de nominerade till Sienapriset 2017Fyra utemiljöer är nominerade till Sienapriset som delas ut den 28 november. Två av de fyra nominerade för bästa utemiljö ligger i Göteborg. Stadsdelsparken i Flatås och Stenpirens resecentrum slåss tillsammans med ett torg och ett skogsområde om det prestigefyllda priset.

– De nominerade förslagen representerar olika kategorier inom landskapsarkitekturens fält, men framför allt olika angreppssätt och stilar. Det visar på en större spännvidd i uttryck och lösningar som ger en spännande mångfald och ser lovande ut för framtiden! säger landskapsarkitekt Åsa Drougge, Sienaprisjuryns talesperson.

Flatås park i Göteborg är en befintlig park som behöver förändras när dess närområde förtätas. Arkitekterna har utgått från de befintliga träden, planterade i rader, och delat upp parken i en aktivare del med utrymme för lek och idrott samt en lugnare del med bänkar, planteringar och gräsmattor.

Arkitekt: 02 landskap genom ansvarig arkitekt SAR/MSA Ulrika Gunnman, landskapsarkitekter LAR/MSA My Lekberg Hellström och Sabina Richter, beställare: Göteborgs stad.

Det andra nominerade projektet som hör hemma i Göteborg är Stenpirens resecentrum där 15 000 personer passerar varje dygn. Arkitekterna har lyckats med den komplicerade stadsbyggnadsuppgiften att foga ihop området till en helhetsupplevelse, bland annat genom en grå och svart ”stenmatta” som samlar ihop och ger riktning.

Arkitekt: Sweco Architects genom ansvarig arkitekt SAR/MSA, LAR/MSA Henrik Fogelklou, beställare: Göteborgs stad.

– Det är fantastiskt roligt att projektet uppmärksammas. Stenpiren resecentrum är det första steget i utvecklandet av Skeppsbron. Ett stadsutvecklingsprojekt som helar staden, adderar nya rörelsemönster och återtar kontakten med älven, säger Henrik Fogelklou, ansvarig landskapsarkitekt på Sweco. 

De övriga nominerade är strandskogen Arninge Ullna i Täby, arkitekt: Topia arkitekter och Brotorget i Bollnäs, arkitekt: Karavan landskapsarkitekter.

– Vi har sett en tendens till en mer lekfull landskapsarkitektur med poetiska inslag och en större vilja att koppla till det lokala och ta vara på platsens kvaliteter och karaktärsdrag. Det är något som vi i juryn välkomnar, säger Åsa Drougge.

Juryn för Sienapriset består av landskapsarkitekter och andra erfarna personer i branschen. De har utgått från 22 förslag och rest runt i Sverige för att undersöka projekten på plats. Priset grundades 1987 av Sveriges Arkitekter och firar alltså 30-årsjubileum när det delas ut på Arkitekturgalan på Cirkus i Stockholm den 28 november. 


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer