Här är arkitektförslagen för Lunds nya Centralstation

 
 • Förslag från Henning Larsen.

  Förslag från Henning Larsen.

 • Elding Oscarssons förslag.

  Elding Oscarssons förslag.

 • Förslag från 3XN.

  Förslag från 3XN.

 • Belatchew.

  Belatchew.

Föregående
Nästa
 
Fyra arkitektförslag presenteras för hur Lunds nya Centralstation kan komma att se ut. I uppdraget har det ingått att skapa en helt ny miljö för resenärer, medborgare och besökare.

Lunds nya centralstation ska ta form i området där den mittersta gångbron nu finns. Alla de fyra förslagen har olika lösningar på hur stationen ska utvecklas på båda sidor om spåret och integreras med resten av staden genom en sammanhållen arkitektur. 

– I förslagen finns många intressanta idéer på hur stationen och stationsområdet ska utvecklas tillsammans. Vårt mål är att få ett varierat och tryggt område med verksamheter som bidrar till att fler väljer kollektivtrafiken, säger Rolf Larsson, regionchef på Jernhusen.

I uppdraget till arkitektkontoren har det också ingått att skapa en helt ny miljö för resenärer, medborgare och besökare.

– Vi vill skapa en ny definition av vad en centralstation är – utöver stationens roll för resande vill vi också att det ska bli en mötesplats för både väntade och oväntade möten, säger Marcus Horning, stadsbyggnadsdirektör.

Nu kommer en särskild bedömningsgrupp med representanter från Jernhusen och Lunds kommun samt utomstående experter att utvärdera förslagen. I början av juni beräknar Jernhusen och Lunds kommun att kunna presentera vilket eller vilka av förslagen som blir aktuella att arbeta vidare med. 

Utdrag av sammanfattningar från arkitektkontorens egna förslag:

3XN: Byggnaden formges av resenärsflödet, invändigt och utvändigt. Rundade former leder resenärerna smidigt från A till B och ger känsla av genväg. Stationshallen mot Clemenstorget blir Lunds vardagsrum och stadens självklara mötesplats. Huvudentrén tar ett kliv ut på Clemenstorget för att bjuda in staden och ge stadga och liv till torget.

Henning Larsen: Den nya stationen hyllar tanken om “att vara på väg”. Den önskar också bidra till värdet av resan genom att med ett enkelt grepp insistera på det specifika med platsen och glädjen vid återseendet av en stad och människor. Stationen markerar ett skifte från att snabbt susa igenom landskap och städer till att stiga av och till fots bege sig ut i en ny miljö med ett annat tempo där fokus ligger på detaljer, uppehälle och möten.

Belatchew: Förslaget flyttar upp stationen till planet ovanför spårområdet. Detta för att åstadkomma maximal tydlighet och orienterbarhet men också för att ge tillräckligt utrymme för de stora resenärsflödena. De två delarna av staden förenas med en bred bro för smidig transit samtidigt som dess tak ger Lundaborna en ny Järnvägspark.

Elding Oscarson C.F. Möller: Takformen löper runt alla fasader. Mot Väster kragar den entusiastiskt ut i parken, återger omgivningens kulörer och silar dess ljus genom sin perforerade metallfasad. Mot Clemenstorget är skalan anpassad till torgets kvarterssidor. Byggnaden förankras i stenstaden med tegel, ramar in platsen och definierar ett nytt stadsrum längs Bangatan söderut.

 


 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer