Fler studentlägenheter byggs i Luleå

 
Fler studentlägenheter byggs i LuleåEtt E-format hus ska uppföras med både fyra och fem våningar. Illustration: Tirsén & Aili. Akademiska Hus storsatsar på 199 nya student- och forskarlägenheter på Luleå tekniska universitets centrala campusområde. NCC har fått totalentreprenaden för projektet som ska stå klart år 2020.

– Efterfrågan på student- och forskarbostäder i regionen är stor och därför arbetar vi engagerat med att skapa fler bostäder på campus. Vi tecknar nu avtal med NCC och ser fram emot att tillsammans med dom förverkliga det här mycket viktiga projektet som kommer att få stor betydelse för Luleå tekniska universitet och dess studenter, säger Hayar Gohary, projektdirektör på Akademiska Hus.

NCC:s uppdrag är en totalentreprenad där ett E-format hus ska uppföras med både fyra och fem våningar och bestå av 132 stycken ettor om drygt 25 kvadratmeter samt 67 stycken dubblettlägenheter om 41-44 kvadratmeter. Totalt kommer 266 studenter och forskare att kunna bo i huset.

Bostadshuset kommer att heta Polstjärnan och placeras centralt inne på campus, med närhet till Luleå tekniska universitets verksamheter samt kommunikationer och service. Huset kommer att ha en platsgjuten betongstomme och fasaden bestå till största del av träpanel och fasadskivor.

– Bostadshuset Polstjärnan kommer med sitt centrala läge bli ett campusnära boende och en naturlig mötesplats. Det kommer dessutom att bidra till att området blir mer attraktivt med liv och rörelse dygnet runt, säger Andreas Rydberg, projektchef på NCC.

Projekteringsarbetet har inletts och byggnationen påbörjas under våren med förberedande markbearbetning. Inflyttning beräknas ske under första kvartalet 2020.

Ordervärdet uppgår till cirka 118 miljoner kronor och registrerades under första kvartalet 2018.

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer