Det här efterfrågar vi för att trivas bättre på jobbet

 
Det här efterfrågar vi för att trivas bättre på jobbetVar fjärde person anser att deras arbetsgivare inte arbetar aktivt för sina medarbetares mentala välbefinnande. Det visar ny statistik från Skanskas Säkerhetsbarometer. Undersökningen visar också vad svenska arbetstagare efterfrågar för att trivas bättre på sina arbetsplatser. 

I den årliga undersökningen Säkerhetsbarometern belyser Skanska i år sambandet mellan arbetsmiljö och det mentala välbefinnandet på jobbet. Resultatet visar att majoriteten av svenska arbetstagare anser att deras arbetsgivare jobbar aktivt för att de anställda ska må bra. Men samtidigt säger var fjärde person att deras arbetsplatser inte alls arbetar för att förbättra medarbetarnas mentala välbefinnande.

Den fysiska miljön på arbetsplatsen bidrar i stor utsträckning till hur medarbetarna mår. I Säkerhetsbarometern uppger hela 38 procent att deras arbetsplatser måste utrustas med bättre ventilation för att förbättra deras mentala välbefinnande.

– Ljud, ljus och luft betyder mycket för vårt välbefinnande på arbetsplatsen. De som någon gång suttit i en lokal där det inte fungerar vet vad det gör med både koncentration och välbefinnande. Men när det fungerar är det inget man tänker på, vi brukar prata om vikten av sunda kontorslokaler i våra fastigheter, säger Caroline Arehult, vd, Skanska Fastigheter Stockholm. 

En tredjedel av de svarande skulle också vilja ha fler kollegor för att må bättre. Det speglar trenden att mindre företag allt oftare tenderar att söka sig till platser som underlättar nya möten utanför det egna företaget.  

– Vi ser en ökad efterfrågan på mötesplatser. Därför skapar vi exempelvis restauranger, caféer, gym och co-workingytor i bottenvåningarna på våra fastigheter. Solna United är ett bra exempel på den typen av lokaler, säger Caroline Arehult.

I undersökningen uppger 30 procent även att de vill ha möjlighet att träna under arbetstid. Majoriteten anser också att det är just träning och fritidsintressen som blir lidande när de är stressade och mår dåligt på jobbet.

– Träning hjälper till att öka välbefinnandet, förmågan att koncentrera sig och man hanterar stress bättre. Medarbetare som rör på sig regelbundet preseterar ofta också bättre. Att erbjuda medarbetarna möjlighet att träna under lunchen eller i anslutning till arbetsdagen är därför en god investering, säger Caroline Arehult . 


Anser du att din arbetsgivare jobbar aktivt för de anställdas mentala välbefinnande?  

Totalt              Kvinnor           Män

Ja, i mycket hög utsträckning                       8 %               10 %              6 %

Ja, i hög utsträckning                                 20 %              18 %              23 %

Ja, delvis                                                    40 %              42 %              38 %

Nej, inte alls                                               25 %              24 %              25 %

Tveksam, vet ej                                          7 %                6 %                7 %

Vilka av följande åtgärder tycker du att din arbetsplats bör införa för att förbättra 
det mentala välbefinnandet?  

 Totalt              Kvinnor           Män

Bättre ventilation                                         38 %              39 %              37 %

Fler medarbetare                                        33 %              36 %              30 %

Möjlighet till träning under arbetstid             30 %              31 %              28 %

Tydligare gräns mellan jobb och fritid           20 %             18 %              22 %

Fler sociala aktiviteter                                 18 %               18 %             19 %

Flexibla arbetstider                                      18 %              18 %             18 %

Egna arbetsrum                                           17 %             17 %              17 %

Bättre akustik                                              12 %              11 %             12 %

Möjlighet till vila under arbetstid             12 %            13 %              10 %

Schemalagda pauser                                   10 %              12 %             8 %

Vilorum                                                        10 %            13 %              6 %

Starkare ljus                                               5 %                 5 %               6 %

Svagare ljus                                               3 %                5 %                2 %

Tveksam, vet ej                                          13 %              13 %              14 %

Annat                                                         5 %                5 %                5 %

När du mår dåligt eller känner dig stressad av ditt jobb, vad prioriterar du bort?
Totalt              Kvinnor           Män

Att träna                                                     40 %              46 %              34 %

Att ägna mig åt fritidsintressen                    40 %              44 %              37 %

Att umgås med mina vänner                        38 %              43 %              33 %

Att ta hand om mitt hem                              38 %               47 %             30 %

Att sova tillräckligt                                       35 %             33 %              37 %

Att äta som jag bör                                     30 %              34 %              27 %

Att umgås med min familj                           17 %              17 %              16 %

Jag mår aldrig dåligt på jobbet                    14 %              9 %                18 %

Att ta hand om min hygien                          5 %                6 %                5 %

Tveksam, vet ej                                           6 %               6 %                6 %

Annat                                                          1 %                1 %               2 %


Jenny Marcuson Fors

 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer