Byggandet spås stagnera medan räntorna ligger låga

 
Byggandet spås stagnera medan räntorna ligger lågaNyproduktion och ROT mot räntan. Byggfaktas databas sträcker sig ända tillbaka till början av 90-talet. I den här rapporten har vi separerat nyproduktions- och ROT-marknaden för byggande av samtliga lokaler och husbyggnationer. Den grå linjen är den summerade kostnaden av igångsatta nyproduktionsprojekt, den gula är det samma fast för ROT-projekt medan den blå linjen är den korta räntan.

Nyproduktion kontra ROT-marknaden
Tidigt 90-tal så låg nyproduktionen på en relativt hög nivå till dess att finanskrisen slår till och räntan pikar på nästan 25 procent. Efter det avtar nyproduktionen och ligger på samma nivå som ROT-marknaden fram till 2004 när nyproduktionen börjar tillta igen. Detta pågår fram till nästa finanskris slår till 2008-2009 men i och med att räntan sjunker tar nyproduktionen nya tag. ROT-marknaden ser ut att ha varit tämligen oberörd under den här tidsperioden.

Spåkulan
En tidigare prognos säger att 2018 kommer att totalt vara +/- 0 procent jämfört med 2017, vilket innebär att vi stannar på väldigt höga nivåer. Men segmentet bostäder spås öka med 16 procent jämfört med 2017, vilket kan kanske kännas lite osäkert med tanke på projekt som inte säljs, men behovet av bostäder finns ändå kvar. Frågan är vilken nivå räntan kommer att ligga under kommande årtal på och hur yttre faktorer kan påverka.


Olle Bergqvist, Byggfakta
 

 

Relaterade artiklar

Tidningen

ByggFakta Sverige, etablerad 1989, vänder sig till personer som har ett professionellt intresse av byggmarknaden, dess företag, trender, produkter och tjänster.

Läs mer